19

Ngày 20/6/2022, Tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Chi bộ Y tế dự phòng tổ chức Đại hội đảng Viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2205.

Tham dự Đại hội có Đồng chí Trần Văn Bé Ba UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức Huyện Uỷ, Đồng chí Lê Văn Luyến UVBTV huyện Uỷ, chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó chánh Văn phòng Huyện uỷ Đồng Chí Lê Nguyễn Hoàng Lynh Phó Bí thư  Đảng Uỷ Trung tâm  Y tế, Ông Nguyễn Việt Cường Phó Giám đốc Trung Y tế huyện Lai Vung phụ trách điều hành, cùng các khách dự là đại diện Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Lai Vung và 21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Y tế dự phòng (trong đó có 19 đảng viên chính thức).

          Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra quy mô lớn trên địa bàn của toàn huyện, các đồng chí đảng viên và quần chúng trong chi bộ tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên một số chỉ tiêu chuyên môn của chi bộ chưa đạt do dịch bệnh không triển khai được. Tuy nhiên nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ do lãnh đạo phân công, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, cộng sự cao, có kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm; bên cạnh đó, thường xuyên được  sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Đảng ủy,  Ban giám đốc sự phối hợp của công đoàn với Đoàn thanh niên nên có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiệm kỳ 2020-2022 chi ủy lãnh đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động về công tác xây dựng Đảng, đa số các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn đề ra đều đạt và vượt.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; Trong phần thảo luận có 5  ý kiến  đóng góp những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Nguyễn Hoàng Lynh, Phó Bí thư Đảng uỷ TTYT Lai Vung đã đánh giá cao sự chuẩn bị, nội dung đạt chất lượng, bảo đảm thời gian chương trình đề ra. Đồng chí Lê Nguyễn Hoàng Lynh cũng lưu ý Đại hội cần ban hành Nghị quyết sát với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn, xây dựng Chương trình hành động thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, dân chủ bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Y tế Dự phòng đã thành công tốt đẹp, kết quả đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Văn Kha, Trưởng phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khoẻ tái cử làm Bí thư Chi bộ; Đại hội đã quyết nghị 10 chỉ tiêu cụ thể (trong đó có 04 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và 06 chỉ tiêu chuyên môn) và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Được biết, Đại hội Đảng viên của Chi bộ Y tế dự phòng là Đại hội điểm của Đảng Uỷ Trung tâm Y tế huyện Lai Vung nên, ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm: Từ khâu chuẩn bị, quá trình điều hành đại hội, công tác bầu cử và các văn bản sau đại hội …đều được rà soát, đánh giá lại một cách cụ thể, kỹ lưỡng. Qua đây làm cơ sở chỉ đạo đối với các chi bộ còn lại trong Đảng ủy đồng thời rút kinh nghiệm cho cán bộ hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị./.

Minh Tiến – Phòng DS-TT GDSK