Thông tin liên hệ

Trung tâm y tế – Huyện Lai Vung

Trụ sở chính

Việt Nam

TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp

Quốc lộ 80, Khóm 1

Điện thoại

02773.848.260

Fax

02773.848.260

Email

[email protected]

 

Trung tâm y tế

Huyện Lai Vung
CẤP CỨU: 0277 3848 115
ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 1900 9095

Địa chỉ bưu điện

Quốc lộ 80, Khóm 1
TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp