10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung khai mạc lớp tập huấn Vệ sinh an toàn lao động năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1421/KH-TTYT, ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung về Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai công tác An toàn vệ sinh lao động Trung tâm Y tế huyện Lai Vung năm 2020. Ngày 29/9/2020, tại Hội trường Trung tâm y tế, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã tiến hành khai mạc lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn lao động. Tham gia báo cáo trong tập huấn là BS.CKI. Lê Văn Ửng, nội dung tập huấn về vệ sinh an toàn lao động gồm các vấn đề liên quan đến luật an toàn, vệ sinh lao động – các chính sách của nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, cùng một số vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

          Tập huấn được chia làm 03 lớp diễn ra vào lúc 9h30 các ngày 25,29, 30 tháng 09 năm 2020 cho tất cả các cán bộ viên chức đang công tác tại các khoa, phòng của Trung tâm và viên chức tại trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn lao động nhằm đảm bảo chỉ tiêu 100% các khoa,phòng, trạm y tế trong Trung tâm Y tế được triển khai nội dung an toàn vệ sinh lao động; 100% viên chức, người lao động làm việc trong Trung tâm Y tế được tập huấn và đươc cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Từ đó giúp cho cán bộ viên chức lao động có thêm kiến thức về vấn đề nêu trên, giúp hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tai nạn lao động, giúp họ hiểu rỏ các chính sách ưu đãi đối mới viên chức là việc trong điều kiện môi trường lao động độc hại tạo điều kiện cho viên chức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao./.

Minh Tiến – Phòng Công Tác Xã Hội