Lịch công tác Ghi chú Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 04/12/2023 đến 10/12/2023)

4 Tháng Mười Hai, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 27/11/2023 đến 03/12/2023)

27 Tháng Mười Một, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023)

20 Tháng Mười Một, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 13/11/2023 đến 19/11/2023)

13 Tháng Mười Một, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 06/11/2023 đến 12/11/2023)

6 Tháng Mười Một, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 30/10/2023 đến 05/11/2023)

30 Tháng Mười, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 23/10/2023 đến 29/10/2023)

23 Tháng Mười, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023)

16 Tháng Mười, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 09/10/2023 đến 15/10/2023)

9 Tháng Mười, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 02/10/2023 đến 08/10/2023)

2 Tháng Mười, 2023

Xem