18

Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cở Trung tâm Y tế huyện Lai Vung lần II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng ngày 12/4/2023, Tại hội trường TTYT Lai Vung, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cở Trung tâm Y tế huyện Lai Vung lần II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Ông Lê Phan Quốc Huy – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Y tế Đồng Tháp, Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, ông Trần Duy Thanh  – Chủ tịch Nghiệp đoàn Y tế tư nhân, ông Nguyễn Việt Cường  – Phó giám đốc (phụ trách điều hành) TTYT huyện Lai Vung, cùng 65 đại biểu là công đoàn viên đại diện cho 24  tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS Trng tâm Y tế huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2019 – 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đại biểu CĐCS, nhiệm kỳ, 2023-2028, đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đại biểu CĐCS Trung tâm Y tế Lai Vung, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy sức mạnh, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng CĐCS vững mạnh; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, phúc lợi và bảo vệ những lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức lao động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó giám đốc TTYT biểu dương những thành tích hoạt động của CĐCS TTYT trong thời nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ mới CĐCS tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức lao động. Tạo điều kiện cho công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của CĐCS, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028, tại Hội nghị lần thứ nhất của BCH CĐCS cũng đã bầu ra 03 đồng chí thuộc Ban thường vụ, trong đó gồm chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, qua đó đồng chí Lê Nguyễn Hoàng Lynh – Phó Giám đốc TTYT Lai Vung được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Lai Vung. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí./.

Minh Tiến