10

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LAI VUNG TIẾN HÀNH KIỂM TRA, HẬU KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÀNH Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LAI VUNG

     Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện Lai Vung về việc triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn huyện Lai Vung. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã phối hợp với phòng Y tế huyện cùng các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, hoạt động kiểm tra nhằm kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các qui định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống trên địa bàn huyện.

e4c27837fb8018de4191.jpg

      Các nội dung kiểm tra cơ bản bao gồm: Giấy chức nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, hồ sơ chứng nhận hợp quy,…và các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm khác, kết hợp hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/đăng ký bản công bố. Tính đến thời điểm hiện tại (30/01/2019) đoàn đã tiến hành kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh thực phẩm và cơ sở kinh doanh ăn uống, thực hiện test nhanh hàn the 6 mẫu chả chay, kết quả đều âm tính và hiện chưa phát hiện trường hợp cơ sở vi phạm.

      Kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm trước tết tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện nhằm đánh giá lại tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo người dân được sử dụng thực phẩm tốt rõ nguồn gốc chất lượng, giúp người dân có thể an tâm mua sắm trong những ngày giáp tết, đảm bảo không có trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc các tai biến liên quan đến thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện trước trong và sau tết./.

Phòng Công Tác Xã Hội