10

Trung tâm y tế huyện Lai Vung Tổ chức uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện Lai Vung

Thực hiện theo Hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, Bắt đầu từ ngày 17/11/2020 đến ngày 21/11/2020, Trung tâm  Y tế huyện Lai Vung sẽ tổ chức cho trẻ dưới 05 tuổi uống bổ sung vắc xin Bại liệt, cho trẻ dưới 05 tuổi tức dưới 60 tháng tuổi – có ngày sinh từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019 bao gồm tất cả những trẻ đã từng uống vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin trong vòng 01 tháng trước ngày triển khai uống vắc xin).

Do vậy, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung thông báo đến tất cả các hộ gia đình có trẻ ở độ tuổi như trên, từ ngày 17 đến ngày 20/11/2020 đưa trẻ đến Trạm Y tế xã, thị trấn gần nhất đế được uống liều bổ sung vắc xin bại liệt.

Vì mục tiêu bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đề nghị tất cả các hộ gia đình có con trong độ tuổi nêu trên chủ động liên hệ với Trạm y tế gần nhất theo thời gian thông báo để được tư vấn hướng dẫn và cho trẻ uống bổ sung đủ 02 liều vắc xin bại liệt nhị liên trong 02 vòng theo quy định để phòng ngừa bệnh bại liệt cho trẻ.

TTYT Lai Vung