10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức lớp tập huấn Vệ sinh an toàn lao động năm 2019

     Thực hiện kế hoạch số 936/KH-TTYT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện lai Vung, về việc tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019, tại Hội trường Trung tâm y tế, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã tổ chức hoạt động triển khai hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh vệ sinh lao động và PCTNTT cho tất cả các cán bộ viên chức đang công tác tại các khoa, phòng của Trung tâm và viên chức tại trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Tham gia báo cáo là BS.CKI. Lê Văn Ửng – Phó giám đốc Trung tâm, nội dung triển khai về vệ sinh an toàn lao đông gồm các vấn đề liên quan đến luật an toàn, vệ sinh lao động – các chính sách của nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung các nghị định 44/2016/NĐ-CP Chương I lĩnh vực ATVSLĐ và triển khai văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/2/2019 Quy định chi tiết một số điều luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động. Hợp nhất nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến ATVSLĐ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, cùng một số vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

     Tập huấn được chia làm 04 lớp bắt đầu từ ngày 18,19,20 và 24 tháng 9 năm 2019, mỗi lớp có khoản 80 viên chức tham dự.

     Triển khai hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh vệ sinh lao động và PCTNTT nhằm đảm bảo chỉ tiêu 100% các khoa/phòng/trạm y tế trong Trung tâm Y tế được triển khai nội dung an toàn vệ sinh lao động; 100% viên chức, người lao động làm việc trong Trung tâm Y tế được tập huấn và đươc cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Từ đó giúp cho cán bộ viên chức lao động có thêm kiến thức về vấn đề nêu trên, giúp hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tai nạn lao động, giúp họ hiểu rỏ các chính sách ưu đãi đối mới viên chức là việc trong điều kiện môi trường lao động độc hại tạo điều kiện cho viên chức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao./.

Phòng Công Tác Xã Hội