10

TẬP HUẤN PHỐI HỢP CÁC NỘI DUNG & HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 639/KH-TTYT ngày 31/3/2022 của Trung tâm Y tế về Kế hoạch Phát động phong trào Vệ sinh tay năm 2022 và phối hợp tập huấn các nội dung Hướng dẫn thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng; công tác an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế; hướng dẫn thực hiện 5S; triển khai Thông tư 20/2021/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi, khuôn viên cơ sở y tế và cập nhật các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã tổ chức 4 lớp tập huấn vào các ngày 21,22,28,29/4/2022 theo Kế hoạch số 639/KH-TTYT đã ban hành.

Nội dung chính của các lớp tập huấn năm nay xoay quanh các chủ đề:

– Hướng dẫn thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa;

– Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng; công tác an toàn vệ sinh lao động;

– Kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế;

– Hướng dẫn thực hiện 5S;

– Triển khai Thông tư 20/2021/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi, khuôn viên cơ sở y tế và cập  nhật các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phát biểu trước buổi tập huấn, Bs.CKI Lê Nguyễn Hoàng Lynh – Phó giám đốc Trung tâm Y tế yêu cầu các Khoa, Phòng, Trạm Y tế sắp xếp cho nhân viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc tập trung lắng nghe báo cáo viên để có thể cập nhật lại kiến thức đã có và tiếp thu thêm các nội dung mới ban hành của Bộ Y tế. Đồng thời Bs.CKI Lê Nguyễn Hoàng Lynh cũng mong muốn, các nhân viên tham dự có thể mạnh dạn phát biểu trao đổi ý kiến, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt còn gặp phải trong công tác hàng ngày, để công việc ngày càng được thuận lợi và hoạt động có hiệu quả hơn, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc người bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

TTYT Lai Vung