10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung mở lớp đào tạo liên tục về Dược lý – Dược lâm sàng

       Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CĐYT, ngày 03 tháng 4 năm 2019, của Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp, về đào tạo liên tục Dược lý – Dược lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ y tế chuyên ngành, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, kỹ thuật viên, trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đang hành nghề, có nguyện vọng cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược lý – dược lâm sàng từ ngày 23/4 – 26/4/2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Lai Vung với 155 học viên.

3989bc2bdab62d447a1a5d2012713769.jpg

          Qua lớp đào tạo này các học viên đã được bổ sung, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực Dược lý – dược lâm sàng, đồng thời được trực tiếp thực hành tại các khoa lâm sàng của Trung tâm y tế huyện Lai Vung, trực tiếp trao đổi nâng cao kiến thức, giải quyết các tình huống đóng vai, phân tích tương tác thuốc trong điều trị. Lớp đào tạo liên tục về Dược lý – Dược lâm sàng, đã giúp cho các điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, kỹ thuật viên, y sĩ, ôn lại và bổ sung lại kiến thức khi còn học ở nhà trường, để ứng dụng vào thực tiễn đó là chăm sóc người bệnh bằng thuốc hàng ngày. Nhất là giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà cả ngành y tế đang “Thay đổi thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh tốt, là một trong những thay đổi thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Góp phần vào việc “Thay đổi thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

        Kết thúc khóa học các học viên tham dự đầy đủ chương trình học theo kế hoạch sẽ  được Trung Tâm Y Tế huyện Lai Vung đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp cấp chứng nhận Đào tạo liên tục theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT, ngày 09 tháng 8 năm 2013, của Bộ Trưởng Bộ y Tế, hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Phòng Công Tác Xã Hội