27

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG KHOA PHÒNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Khoa Cấp cứu TTYT: 02773 848 115

Đường dây nóng TTYT: 0966.851.717

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Ghi chú
Nguyễn Việt Cường Phó Giám đốc 0918.054.797  
Vũ Kim Long Phó giám đốc 0913.713536  
Lê Nguyễn Hoàng Lynh Phó giám đốc 0939.927728  
Phòng Tổ chức HC   02773.650.181  
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ   02773. 651.042  
Ngô Thanh Tâm Trưởng phòng 0918.185441  
Phòng Điều dưỡng   02773.651.579  
Đặng Thị Sang Trưởng phòng 0989.860.233  
Phòng Kế toán   02773.849.401  
Võ Thị Kim Phương Trưởng phòng 0987.100.885  
Khoa Cấp cứu HSTC&CĐ   02773.848.115  
Lê Trần Bữu Trâm Trưởng khoa 0919.261618  
Khoa Nội TH   02773.651.588  
Trần Thị Trúc Ly Trưởng khoa 0919.904670  
Khoa Ngoại   02773.651.577  
Vũ Kim Long Trưởng khoa 0913.713536  
Khoa Nhi   02773.651.599  
Lê Nguyễn Hoàng Lynh Trưởng khoa 0939.927.728  
Khoa CSSK SS   02773.849.132  
Khoa YHCT -PHCN   02773.848.232  
Khoa Cận lâm sàng   02773.651.568  
Khoa Dược – VTYT   02773.651.067  
Trần Minh Luân Trưởng khoa 0907.297.327  
Khoa Khám bệnh   02773.651.250  
Lê Văn Tuấn Trưởng khoa 0948.991.306  
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn   02773.650.846  
Khoa Dân số      
Lê Văn Kha Trưởng khoa 0908.521.994  
Khoa Kiểm soát bệnh tật   02773.649.947  
Nguyễn Anh Dũng Trưởng khoa 0918.351516