Lịch công tác Ghi chú Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023)

31 Tháng Bảy, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 24/7/2023 đến 30/7/2023)

24 Tháng Bảy, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 17/7/2023 đến 23/7/2023)

17 Tháng Bảy, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 10/7/2023 đến 16/7/2023)

10 Tháng Bảy, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 03/7/2023 đến 09/7/2023)

3 Tháng Bảy, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 26/6/2023 đến 02/7/2023)

26 Tháng Sáu, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 19/6/2023 đến 25/6/2023)

19 Tháng Sáu, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 12/6/2023 đến 18/6/2023)

12 Tháng Sáu, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 05/6/2023 đến 11/6/2023)

5 Tháng Sáu, 2023

Xem

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 29/5/2023 đến 04/6/2023)

29 Tháng Năm, 2023

Xem