Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về

158/BC-TTYT

07/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến nhân viên y tế quí I/2023 File

159/BC-TTYT

07/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú quí I/2023 File

160/BC-TTYT

07/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người bệnh nội trú quí I/2023 File

21/TB-TTYT

15/03/2023 V/v Thông báo chào giá cho gói thầu mua trang thiết bị y tế năm 2023 File

49/BC-TTYT

30/01/2023 Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá năm 2022 File

95/BC-TTYT

28/02/2023 Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Tiêu chí hoạt động y tế dự phòng năm 2022 File

08/2022/TT-BTTTT

30/06/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN File

QĐ về việc quyết toán ngân sách thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021 của TTYT Lai Vung

10/07/2022 QĐ về việc quyết toán ngân sách thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021 của TTYT Lai Vung File

QĐ về việc công khai dự toán ngân sách quý 3/2022 của TTYT Huyện Lai Vung

10/10/2022 QĐ về việc công khai dự toán ngân sách quý 3/2022 của TTYT Huyện Lai Vung File

430/QĐ-TTYT

10/07/2022 Quyết Định về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của trung tâm y tế huyện lai vung File