Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về

kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tỉnh

11/06/2023 kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tỉnh File

kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 – 2026

17/02/2022 kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 File

69/TB-TTYT

31/08/2023 V/v Thông báo chào giá cho gói thầu mua trang thiết bị y tế năm 2023 File

636/TTYT-TCHC

07/09/2023 V/V điều chỉnh móc thời gian tiếp nhận báo giá gói thầu may trang phục y tế năm 2023 File

V/v Thông báo mời chào giá cho gói thầu may trang phục y tế năm 2023

31/08/2023 V/v Thông báo mời chào giá cho gói thầu may trang phục y tế năm 2023 File

63a/TB-TTYT

22/08/2023 V/v thông báo mời chào giá cho gói thầu dịch vụ sữa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế File

Thông báo mời chào giá cho gói thầu mua vật tư y tế năm 2023 lân 2

15/08/2023 Thông báo mời chào giá cho gói thầu mua vật tư y tế năm 2023 lân 2 File

376/BC-TTYT

11/08/2023 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 6 tháng năm 2023 File

323/BC-TTYT

10/07/2023 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến nhân viên y tế quý II/2023 File

325/BC-TTYT

10/07/2023 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú quý II/2023 File