10

Trung tâm Y tế Lai Vung tổ chức lễ công nhận ấp đạt danh hiệu “Cộng đồng không phóng uế bừa bãi (ODF) huyện Lai Vung năm 2023”

Sáng ngày 28/12/2023, tại Hội trường TTYT huyện, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức Lễ công nhận ấp đạt danh hiệu “Công đồng không đi tiểu bừa bãi” (gọi tắt là ODF) trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2023. Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thanh Nhanh, Phó khoa Sức khoẻ, môi trường, Y tế trường học, bệnh nghề nghiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, ThS.BS. Vũ Kim Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, cùng với đại diện là lãnh đạo UBND các xã, trưởng TYT, cán bộ chương trình y tế công cộng, trưởng ấp của các xã có ấp được công nhận đạt chuẩn ODF.

       Trong buổi lễ Ban tổ chức đã lần lược công bố quyết định của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung về việc công nhận cho các ấp đạt danh hiệu “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình (ODF) năm 2023” và Quyết định khen thưởng của Sở Y tế Đồng Tháp cho tập thể ấp có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện “công đồng không phóng uế bừa bãi”- thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, đồng thời thực hiện trao giấy khen cho 06 ấp trên địa bàn 05 các xã gồm: Ấp Tân Hoà, Tân Thành (xã Hoà Thành); ấp Long Bình (xã Hoà Long); ấp Hoà Ninh (xã Long Thắng); ấp Tân Thuận (xã Phong Hoà); ấp Định Phú (xã Định Hoà).

       Trong năm 2023, 06 ấp thuộc 05 xã Hoà Thành, Hòa Long, Long Thắng, Định Hoà, Phong Hoàđã triển khai thực hiện tốt theo qui trình thẩm định và công nhận cộng đồng không phóng uế bừa bãi, đảm bảo thực hiện từ ấp đến xã và kết quả thẩm định nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%.

       Trong thời gian tới huyện Lai Vung sẽ tiếp tục duy trì “Cộng đồng không phóng uế bừa bãi” trên địa bàn 06 ấp, nhằm góp phần đưa 05 xã đạt danh hiệu “Cộng đồng không đi tiêu bừa bãi” và nhân rộng mô hình tại các địa phương khác trên địa bàn huyện./.

Bùi Minh Tiến – Phòng Dân số – TTGDSK.