10

Trung tâm y tế Huyện Lai Vung hoàn thành công tác kiểm tra Hoạt động y tế cơ sở 06 tháng đầu năm 2023.

Ngày 14/7/2023, Trung tâm y tế huyện Lai Vung đã thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát hoạt động y tế tuyến cơ sở 06 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, Trung tâm Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động y tế cơ sở 06 tháng đầu năm với các thành viên gồm Ban giám đốc, lãnh đạo khoa, phòng, cùng các viên chức quản lý chương trình y tế và bắt đầu tiến hành kiểm tra giám sát từ ngày 6/7/2023 đến hết ngày 14/7/2023 đối với 12 trạm Y tế các xã, thị trấn trên toàn huyện.

Nội dung giám sát căn cứ vào bảng kiểm của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã  giai đoạn năm 2023 – 2030, Theo QĐ số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng BYT, bên cạnh đó là giám sát và chấm điểm thực tế quản lý và thực hiện theo từng nội dung các chương trình mục tiêu về Y tế và cơ sở Y tế Xanh-Sạch-Đẹp,  gọi chung là kiểm tra, giám sát hoạt động y tế tuyến cơ sở 6 tháng đầu  năm 2023. Qua chấm điểm 12/12 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số : 1300/ QĐ- BYT .

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đoàn giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của hoạt động y tế tuyến cơ sở trong đó có những mặt chủ quan cũng như khách quan về nguồn nhân lực, số liệu các chương trình chuyên môn ở một số trạm y tế còn chưa trùng khớp, khó khăn trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, về nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn, một số chỉ tiêu khó đạt vào cuối năm đặc biệt là chỉ tiêu về tiêm chủng,…

Hoạt động này, nhằm mục đích giám sát, phát hiện những khó khăn vướng mắc,  hạn chế trong thực hiện các chương trình y tế xã, thị trấn, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn 6 tháng cuối năm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn toàn huyện đề xuất giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu y tế vào cuối năm góp phần đạt tiêu chí y tế về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của xã .

Minh Tiến – Phòng Dân số – TTGDSK