10

Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên làm công tác vệ sinh môi trường của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung năm 2020.

Nhằm trang bị kiến thức về công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên vệ sinh khi làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung. Ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức tập huấn với các nội dung:

– Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay;

– Hướng dẫn quản lý chất thải y tế;

– Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt.

Đối tượng tập huấn: là tất cả nhân viên công ty vệ sinh và Hộ lý đang làm vệ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

Sau khi hoàn thành buổi tập huấn, các nhân viên vệ sinh có thể cập nhật được các kiến thức cơ bản, nhưng quan trọng trong vấn đề tuân thủ vệ sinh tay, phân loại thu gom rác và vệ sinh môi trường, nhất là ngay trong thời điểm dịch bệnh COVID 19 đang diễn ra