10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức tập huấn truyền thông giáo dục tuyên truyền về giới, bình đẳng giới năm 2023.

Sáng ngày 30/5/2023, thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục tuyên truyền về giới, bình đẳng giới cho đối tượng là nhân viên y tế tuyến cơ sở và đại diện công chức của các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, thị trấn và Hội LHPN các xã, thị trấn). Báo cáo trong buổi sinh hoạt chuyên đề là ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền – Trưởng Khoa Truyền thông giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, cùng với hơn 50 người là nhân viên y tế và cán bộ công chức của tổ chức đoàn thể xã, thị trấn (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, thị trấn và Hội LHPN).  

Nội dung sinh hoạt chuyên đề xoay quanh các vấn đề về: kiến thức chung về bình đăng giới, luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giới, ý nghĩa, tầm quan trọng về giới, các vấn đề về thực hiện Kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ tiền hôn nhân,…

Hoạt động tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực của hệ thống Truyền thông giáo dục sức khỏe, kỹ năng truyền thông trong tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến nội dung các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược Dân số, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lai Vung về công tác dân số trong tình hình mới./.

Minh Tiến – Phòng Dân Số – TTGDSK