10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 10/12/2020, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Lai Vung, Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Y tế, Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc Sức khỏe nhân dân huyện Lai Vung tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác y tế  năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội Nghị có BS. Đặng Ngọc Hiệp – Chánh thanh Tra Sở Y tế, Ông Huỳnh Duy Khương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, lãnh đạo Phòng Y tế, Ban giám đốc Trung tâm Y tế, cùng các vị là thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn cùng với các đại biểu là trưởng, phó phòng, khoa của Trung tâm, trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Y tế năm 2020 trên địa bàn huyện Lai Vung và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Qua đó, ngành y tế đã tiếp tục duy trì và củng cố mạng lưới y tế cơ sở 100% các cơ sở y tế xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí về y tế xã đến giai đoạn 2020, khống chế tốt không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh COVID -19, đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân, các chương trình y tế quốc gia, y tế trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện được thực hiện đạt kết quả khá tốt, đồng thời đưa ra những khó khăn tồn tại đó là nguy cơ bùng phát dịch lớn trên địa bàn đặc biệt là các dịch bệnh sốt xuất huyết, bên cạnh đó là tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn đang có diễn biến phức tạp, công tác truyền thông phòng dịch phần nào còn hạn chế, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập ý thức người dân về vấn đề này chưa cao.

Phát biểu trong Hội nghị Ông Huỳnh Duy Khương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho rằng trong thời gian tới các hoạt động Y tế của huyện cần đi vào chiều sâu hơn nữa, các phòng, khoa chuyên môn cần thực hiện tốt các nội dung chương trình của mình, cần quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người dân đặc biệt là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế tại cơ sở y tế xã, thị trấn cũng như tại trung tâm Y tế , bên cạnh đó quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác truyền thông phòng dịch và thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng hoàn thành tốt các tiêu chí Quốc gia về Y tế.

Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2020 là hoạt động thường niên, giúp cho ngành y tế huyện có cơ hội nhìn nhận đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2020, trong đó bao gồm những, thuận lợi, khó khăn, những mặt đã làm được và chưa làm được, từ đó đề ra giải pháp tốt nhất trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chương trình trong ngành Y tế, quan trọng hơn hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành y tế trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân./.

Minh Tiến-Phòng CTXH