10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm soát, giám sát An toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Lai Vung.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là luật An toàn thực phẩm đến các cơ sở kinh doanh thưc an đường phố trên địa bàn huyện, giúp các cở sở thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã  thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát An toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn 12 xã, thị trấn trên huyện.

          Hoạt động được tiến hành từ ngày 25/5/2022 kết thúc vào ngày 15/6/2022. Qua hoạt động, Đoàn đã tiến hành giám sát ngẫu nhiên 69 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên toàn huyện, thực hiện lấy 07 mẫu thực phẩm (02 mẫu metanol, 05 foocmon) qua đó phát hiện có 08 cơ sở chưa thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (không trang bị sọt đựng rác tại các bàn ăn và thùng đựng thức ăn thừa chưa có nắp đậy), kết quả lấy mẫu với 7/7 mẫu đều âm tính, đối với 08 cơ sở chưa thực hiện đúng quy định đoàn đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, các cơ sở thực hiện theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố chấp hành tương đối tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình chế biến bảo quản thực thực phẩm. Tuy nhiên, còn một số cở sở chưa chủ động cập nhật kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là Luật an toàn thực phẩm nên còn chậm đổi mới, chưa trang bị đầy đủ sọt rác tại các bàn ăn dẫn đến tình trạng mất vệ sinh, chưa có biện pháp chủ động phòng chống côn trùng xâm nhập vào nơi chế biến thực phẩm, nên vẫn còn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Minh Tiến – Phòng DS-TT GDSK