10

BÀI VIẾT DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 31/12/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sữa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 13/10/2020 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CH,CN) khu vực Lấp Vò thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Buổi thực hành có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng thường trực về công tác PCCC cơ sở và giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lai Vung trực tiếp tham gia và theo dõi.

Công tác PCCC&CH,CN được lãnh đạo Trung tâm Y tế luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên và liên tục. Hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, xem đây là một trong những nội dung phần việc trọng tâm phải thực hiện.

Qua kết quả thực hiện giúp nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, viên chức tại đơn vị về công tác PCCC&CH,CN. Qua công tác thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao các kỷ năng sử dụng thiết bị chữa cháy, bảo vệ tài sản và tính mạng con người./.

Hoài Ân TTYT Lai Vung